ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท ไนซ์คอล จำกัด

บริษัท ไนซ์คอล จำกัด ดำเนินธุรกิจในรูปแบบระบบ call center โดย มีทั้งการขายสินค้าและ รองรับการเป็นตัวแทน call center ให้กับสินค้าหรือบริการด้านต่างๆ โดยภายใน บริษัทมีจำนวน Call center ไว้รองรับการทำงานถึง 140 ที่นั่ง พร้อมด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบัน Nicecall มีการดำเนินการขายสินค้า มากกว่า 150 ชนิด อีกทั้งยังเปิดให้บริกาเป็น call center ให้กับผู้ที่สนใจจะมีระบบ call center ไว้ดำเนินงานในด้านของธุรกิจของตนเอง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ call center บริษัท ไนซ์คอล จำกัด จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพทั้ง บุคคลากรและอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมเสมอกับการทำงานในทุกวัน โดยที่บริษัทยึดแนวคิดที่ว่า “เราจะดูแลทุกคนให้เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกับเรา”

Back to Top