We are Nice Call

ปณิธานของเรา คือ Nice call จะเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นบริษัท Consultant Outbound Marketing ที่น่าร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้านการดูแลและให้บริการลูกค้า ที่เปรียบเสมือนลูกค้า เป็นคนในครอบครัว และเราจะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด Outbound Marketing ในประเทศไทยที่มุ่งดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการมุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน สังคม ด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง  โดยเราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงาน ที่สนุกแต่ไม่สบาย เปี่ยมด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น โดยพนักงานของเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าของเราทุกคนว่าเราจะดูแลคุณให้เสมือน คุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเรา

+ k
สถิติคนเข้าชม
+ k
คู่ค้าธุรกิจ
ชั่วโมงการทำงาน

Our Service

Inbound

บริษัทฯ มีบริการรับสายเข้า ถึง 300 คู่สาย

Inbound
Outbound

บริษัทฯมีพนักงานโทรออกขายมากกว่า 160 ที่นั่ง

Outbound
Multi Channel

ปรึกษา หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่าน Social Media  (Facebook/Instagram/Line)

รับชมผลิตภัณฑ์และช้อปปิ้งผ่านทีวี

ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเวปไซต์ www.ehybridshop.com

Multi Channel
Fulfillment

ความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้า คือ การสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้า 

สามารถเก็บเงินได้  ไม่ถูกปฏิเสธการรับเมื่อส่งสินค้า

Fulfillment
Shopping Online

เวปไซต์อีคอมเมิร์สที่ช่วยให้ทุกๆการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก

ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

Shopping Online

Activites

Our Family

เพื่อต่อยอดปณิธานของเรา “เราจะดูแลคุณให้เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันกับเรา” พนักงานของเราก็คือครอบครัวของเรา เราจึงดูแลพนักงานทุกท่านอย่างดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และตอบแทนความทุ่มเทให้กับบริษัทฯมาโดยตลอด ซึ่งในทุกๆปี และทุกๆเทศกาล ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมภายใน ทั้งการท่องเที่ยว กิจกรรมงานเทศกาลต่างๆมากมาย

Our Social

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงชุมชนที่ดี เพราะเราเชื่อว่า ชุมชนและสังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังคม และชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในทุกๆกลุ่มคนในสังคม ชุมชนตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงกลุ่มนักโทษ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อย่างเท่าเทียมกัน

Contact Us

Head Office
  • ที่อยู่บริษัท: 76/94,96  

  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์

  • เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

Go to
Hot Line
  • Call Center Service

  • 9.00 – 19.00

  • 02-090-5599

โทรเลย
Chat

  • แชทกับเรา

คุยเลย

Job