งานเลี้ยงบริษัท

www.nicecall.co.th > งานเลี้ยงบริษัท

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

งานเลี้ยงสังสรรค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทได้ผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการจับฉลาก แจกของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน กิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม กิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563