สร้างโอกาส

www.nicecall.co.th > สร้างโอกาส

เรือนจำสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรือนจำกลางสมุทรปราการ นำโดย นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ ได้ทำพิธีเปิดตัวศูนย์ Call Center โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต ๒,นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ และ นายสมชาย วรรณฟัก คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวครั้งนี้ โดยเรือนจำกลางสมุทรปราการได้ร่วมมือกับ บริษัท ไนซ์คอล จำกัด (มหาขน) เปิดศูนย์ Call Center เพื่อฝึกอาชีพการนำเสนอบริการและจำหน่ายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มทักษะและเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขังหญิง ได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุภารกิจ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

ภาพข่าวโดย เรือนจำกลางสมุทรปราการ

  • เรือนจำสมุทรปราการ นับเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง โดยการโทรออกขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    เริ่มก่อสร้างบ้านดินเพื่อเป็นสถานที่ทำงานให้กับผู้ต้องขังหญิง   เริ่มทำการขายตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ปี 2018  เป็นต้นมา
  • มีพนักงานโทรออกขาย 30 ที่นั่ง ตามดาต้าที่ทางบริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมให้
  • มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดระดับชาติ